The Evaluation of Cross-Border Cooperation in the EU

EU logo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union

Secțiunea curentă: Cursuri

RO / EN

12 iunie 2015

Comunicarea în evaluarea programelor și politicelor publice

Comunicarea rezultatelor evaluării este esențială pentru un proiect sau program, întrucât poate ridica sau reduce valoarea acestuia în fața partenerilor și a publicului larg. Rolul comunicării în acest proces este de a construi o relație între actorii implicați, generatoare de schimburi de informații de calitate, care să contribuie la crearea unui mediu cooperant și participativ, bazat pe încredere reciprocă și pe respect. Aceasta va ajuta la obținerea celor mai bune rezultate în procesul de evaluare și la identificarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea programului sau politicii analizate.

Scopul academic: familiarizarea cu conceptele fundamentale ale procesului comunicării și formele de realizare a strategiilor de comunicare în evaluarea de programme și politici publice.

Obiective de invatare: acest curs oferă deprinderi și competențe specifice specialistului în evaluare: lucru eficient în echipă, capacitatea de a lua decizii, abilitatea de a facilita obținerea consensului în cadrul unei echipe, cunoaşterea mijloacelor media şi utilizarea lor pentru publicitatea unei organizaţii, a unui eveniment, capacitatea de a gestiona o criză de imagine, cunoaşterea etapelor unei prezentări eficiente, familiarizarea cu componentele limbajului nonverbal, familiarizarea cu elementele ce formează identitatea unei organizaţii.

Structura cursului

 1. Comunicare și informație
 2. Tipuri de comunicare, unelte şi suporturi
 3. Comunicare verbală și non-verbală
 4. Comunicarea rezultatelor evaluării
 5. Actori implicaţi în evaluarea comunicării
 6. Imaginea în comunicare
 7. Planul de comunicare

Bibliografie

 1. Alkin, Marvin C., Christina A. Christie and Mike Rose, „Communicating Evaluation” in Ian Shaw, Jennifer Greene, Melvin Mark, The SAGE Handbook of Evaluation, London: SAGE Publications Ltd., 2006
 2. Bovee C., Thill J., Schatzman B., Business Communication Today, Prentice Hall, New Jersey, 2003
 3. Charvin, François, Marhuenda, Jean, Communication et entreprises, Editions Eyrolles, Paris, 1991
 4. Cismaru, D., Comunicarea internă în organizaţii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008
 5. Hannum, Kelly M. and Jennifer W. Martineau, Evaluating the Impact of Leadership Development, Center for Creative Leadership, San Francisco: Pfeiffer, 2008
 6. Lyons Morris, Lynn, Carol T. Fitz-Gibbon, Marie E. Freeman, How to Communicate Evaluation Findings, California: SAGE Publications Inc., 1987
 7. Maruitte, Dominique, „Le plan de communication interne, challenge du DRH”, în Communiquer, 1989
 8. McCain, Donald V., Evaluation Basics, American Society for Training and Development, 2005
 9. OECD, Evaluating Development Activities. 12 Lessons from the OECD DAC, 2013, http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Less%20eval%20web%20pdf.pdf
 10. Phillips, Jack, Wayne Brantley and Patricia Pulliam Philips, Project Management ROI: A Step-by-Step Guide for Measuring the Impact and ROI for Projects, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012
 11. Şoproni, Luminiţa, Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Universităţii din Oradea, 2002
 12. Şoproni, Luminiţa, Tehnici de expresie şi comunicare internaţională, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007