The Evaluation of Cross-Border Cooperation in the EU

EU logo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union

Secțiunea curentă: Cursuri

RO / EN

12 iunie 2015

Evaluarea cooperarii transfrontaliere

Familiarizarea studenţilor cu problematica evaluării în domeniul politicilor şi programelor publice cu focus pe problematica cooperării transfrontaliere şi conştientizarea importanţei acesteia în aprecierea guvernării. Cursul urmăreşte să ofere studenţilor aparatul teoretic şi metodologic necesar pentru implementarea unui studiu de evaluare în ariile menţionate.

Scopul academic:

 • introducerea studenţilor în tematica principalelor teorii ale evaluării politicilor şi programelor publice ţi a cooperării transfrontaliere;
 • înţelegerea diferitelor abordări cu privire la evaluare;
 • internalizarea aspectelor teoretice în vederea utilizării acestora pentru a evalua o politică, un program public, un instrument European structural care funcţionează la nivelul transfrontalier

Obiective de invatare: cursul îşi propune să dezvolte cunoştinţe teoretice în direcţia cunoaşterii şi înţelegerii principalelor teorii, tipuri şi metode ale evaluării, deprinderi dobândite  prinvind explicarea şi interpretarea evaluării, cunoaşterea şi distingerea între modelele de evaluare a politicilor şi programelor publice, abilitatea de coroborare a metodelor şi tehnicilor de evaluare a politicilor şi programelor publice analizate în vederea construirii unor modele adecvate politicilor şi programelor evaluate, deprinderea şi utilizarea unui stil tehnic şi logic de elaborare a documentelor analitice de evaluare a politicilor şi programelor publice, cunoaşterea şi aplicarea standardelor profesionale, etice şi de integritate,  practicarea lucrului în echipă şi realizarea unor acţiuni constructive, empatice şi integratoare , manifestarea dezideratului de reflexie şi propensiune în domeniul evaluării politicilor şi programelor publice.

Structura cursului:

 1. Importanţa evaluării
 2. Etapele procesului de evaluare:
  • identificarea oportunităţilor de evaluare;
  • decizia de a evalua;
  • realizarea designului evaluării;
  • bugetarea evaluării; contractarea evaluării;
  • culegerea informaţiilor;
  • analizarea şi sintetizarea informaţiilor;
  • comunicarea rezultatelor evaluării;
  • metaevaluarea – (evaluarea evaluării).
 3. Modele de evaluare:
  • evaluări axate pe metode (experimentul social – Campbell, Suchman; analiza cost-beneficiu – Kee, Levin, Tsang;
  • studii de caz – Stake; metode mixte – Tyler);
  • evaluări axate pe teoria programului – Chen;
  • evaluări axate pe promovarea unei agende sociale (centrate pe client – Stake; constructivismul / a patra generaţie de evaluare – Lincoln, Guba);
  • evaluări orientate spre îmbunătăţire şi responsabilizare (CIPP – Stufflebeam; UTOS – Cronbach; centrate pe consumator – Scriven);
  • evaluări eclectice (modelul evaluării bazate pe utilizare – Patton); evaluările celei de a cincea generaţii.
 4. Teoriile care stau la baza modelelor de evaluare a politicilor şi programelor publice:
  • normativ şi cauzal;
  • pozitivism versus constructivism;
  • abordare ştiinţifică versus abordare din perspectiva stakeholder-ilor;
  • evaluarea ca interpretare / stabilirea de verdicte versus evaluarea ca proces de măsurare.
 5. Tipuri de abordări ale evaluării: evaluări sumative şi formative;
  • evaluări ex ante, interim şi ex post;
  • evaluări interne şi externe; evaluări normative (evaluări ale rezultatelor, ale implementării, ale mecanismelor de intervenţie etc.)
  • -evaluări cauzale (ale impactului: rezultate intenţionate şi neintenţionate etc.);
 6. Studii de caz privind evaluări ale cooperării transfrontaliere.

Bibliografie

1.Caulley, Darrel N. (1993): Overview of approaches to program evaluation: The five generations, în Guthrie, J. (Ed.), The Australian Public Sector: Pathways to change in the 1990s, North Sydney: IIR Conferences Pty Ltd.,

2.Chen, Huey-Tsyh (2005): Practical Program Evaluation: Assessing and Improving Planning, Implementation and Effectiveness, Sage, Thousand Oaks,

3.Chen, Huey-Tsyh (1994): Theory-Driven Evaluations, Sage, Newbury Park,

4.Guba, Egon G. şi Lincoln, Yvonna S. (1989): Fourth Generation Evaluation, Sage, Newbury Park,

5.House, Ernest R. şi Howe, Kenneth R. (1999): Values in Evaluation and Social Research, Sage, Thousand Oaks,

6.Stufflebeam, Daniel L. şi Shinkfield, Anthony J. (2007): Evaluation Theory, Models, and Applications, Jossey-Bass, San Francisco,

7.Shadish, W.R.; Cook, Th.D.; Leviton, L.C. (1991): Foundations of program evaluation: theories of practice, SAGE, Newbury Park

8.Ioan Horga, Constantin – Vasile Ţoca, Florentina Chirodea, Evaluarea cooperării transfrontaliere la frontierele României, Editura Primus, Oradea, 2013,

9.Ioan Horga, Constantin Vasile Ţoca, Evaluarea cooperării teritoriale europene, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013,