The Evaluation of Cross-Border Cooperation in the EU

EU logo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union

Secțiunea curentă: Despre noi

RO / EN

8 iunie 2015

Beneficiari

Categoria de grup ţintă care beneficiază de obiectivele propuse prin proicet, prin intermediul activităţilor derulate şi al inidcatorilor atinşi se divide în două mari category şi anume: beneficiari direcţi şi indirecţi.

În categoria beneficiarilor direcţi putem discuta de mai multe categorii pentru fiecare activitate specific propusă în proceul de implementare al proeiectului pe tema evaluării cooperării transfrontaliere în Euorpa:

-studenţii de la masteratele de Dezvoltare Regională şi Comunicare Instituţională în UE şi Evaluarea politicilor şi programelor publice care vor beneficia de cele trei cursuri noi propuse pentru a fi derulate prin intermediul proiectului: Evaluarea Cooperării transfrontaliere (42 ore/an universitar), Cooperarea transfrontalieră. Metodologii ale evaluării (36 ore/an universitar)şi Communication in the evaluation of public programmes and policies (36 ore/an universitar). Studenţii beneficiari pentru fiecare curs de la masterat vor fi 35, aceştia beneficiind de expertiza celor 3 cadre didactice în domeniul cooperării trabsfronatliere. Stduenţii interesaţi de la alte specializări cum ar fi: science, engineering, medicine, education, arts and languages, etc, vor putea accesa cele 3 cursuri de master prin optinuea acestora ca şi cursuri facultative.

-cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi specialişti din instituţiile publice, private, ONG-uri care au în aria lor de interes domeniul cooperprii transfrontaliere CBC vor putea beneficia prin participare cu comunicări ştiinţifife şi implicarea activă în dezbaterile propuse în cadrul celor două evenimente internaţionale: conferinţa şi masa rotundă. Evenimentele vor oferi prileju de dezbateri constructive pe marginea temei CBC, cu vizibilitate în mass-media şi în mediul online al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Institutului de Studii Euroregionale.

Studenţii de la cele două masterate vor fi principalii beneficiari ai celor trei cursuri propuse orienta ecătre temeloe europene şi cu precădere al doemniului cooperpării transfrontaliere. Aceşti vor beneficia de experienţa şi expertiza celor 3 cadre didactice specialişti pe domeniul CBC cu volume şi articole publicate pe doemniu. Aceştia îşi vor pune în valoare cunoştinţele teoretice şi practice punând în aplicare metode de predare moderne şi active în scopul transmiterii informaţiilor din doemniul CBC.

Impactul rezulatelor proiectului are ca şi implicare prin doemiul supus analizei instituţii de la nivel local, regional şi european care au ca şi domeniu de interes doemniul transfrontalier şi sunt interesat de rezulatele cercetărilor transfrontaliere şi care îi ajută să îmbunătăţească activităţile de cooperare transfrontalieră folosindu-se de politicile şi instrumentele oriectate în direcţia cooperării transfrontaliere.

Astfel domeniile public şi privat împreună cu societatea civilă vor reprezenta alţi beneficiari indirecţia care vor putea utiliza rezultatele cercetărilor în eficienţa cooperrăii transfrontalier, guvernanţei precum şi propunerea de politici şi programe.

Toate grupurile țintă:

  • Profesori
  • Studenți
  • Cercetători
  • Personal universitar administrativ și alte categorii de ne-didactice
  • Administratori publici
  • Grupuri profesionale
  • Reprezentanți ai societății civile