The Evaluation of Cross-Border Cooperation in the EU

EU logo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union

Secțiunea curentă: Despre noi

RO / EN

8 iunie 2015

Obiective

Obiective generale

 • promovarea excelenţei în predarea şi cercetarea în studii cu privire la Uniunea Europeană
 • înzestrarea studenților și tinerilor profesioniști cu cunoștințe referitoarea Uniunea Europeană, relevante pentru cariera lor academică și profesională și îmbunătățirea abilităților civice
 • încurajează dialogul dintre mediul academic și factorii de decizie, în particular pentru îmbunătățirea guvernanței politicilor UE
 • promovarea inovației în predare și cercetare (de ex.: studii trans-sectoriale și multi-disciplinare, educație deschisă, crearea rețelelor cu alte instituții)
 • aducerea în prim-plan și diversificarea subiectelor referitoare la UE prin programele de studiu propuse de universități
 • îmbunătățirea calității cursurilor de pregătire în subiecte cu privire la UE (cu module ce abordează subiecte cu privire la UE mai în detaliu sau care dezvoltă subiecte noi)
 • hrănește angajamentul personalului academic și cercetătorilor tineri în subiecte cu privire la Europa

Dimensiunea didactică, prin intermediul profesorilor propuşi, beneficiind de experienţa lor în domeniul studiilor europene și a cooperării transfrontalier, promovează excelența în predare prin apelarea la metode active şi moderne de predare și expunerea rezultatelor cercetărilor întreprinse în domeniul studiilor europene comunicate în cadrul conferințelor naționale și internaționale şi publicate în volume cu factor de impact, rezultând o valoare adăugată adusă laturii didactic- profesionale.

Prin prisma celor 3 cursuri propuse în cadrul proiectului: Evaluarea cooperării transfrontaliere, Cooperarea transfrontalieră. Metodologii ale evaluării şi Communication in the evaluation of public programmes and policies, cadrele didactive, membrii ai echipei de implementare al proiectului vor aduce o multitudine de infromaţii teoretice şi practice pe marginea celor trei cursuri propuse care sunt orientate pe evaluarea cooperăii transfronatliere europene. Cercetările proprpii precum şi rezultatele obţinute din colaborările cu colegii din Ungaria, ucraina, Republica Moldova, Franta, Belgia etc, vor aduce elemente noi, innovative în domeniul studiat care vor avea ca şi scop îmbunătăâirea cunoştinţelor principalilor beneficiary ai cursurilor, stuidenţii. Cunoştinţele dobândite vor avea ca şi scop principal asimilarea de informaţii academice practice, sustenabile şi direct aplicabile în practică, pe piaţa muncii şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea abilităţilor civice.

Expertiza dobândită în doemiul cooperării transfronataliere precum şi a cercetărilor întreprinse pe parcursul proiectului, al echipei de proiect precum şi rezultatele publicate în cadrul celor două volume, permit instituţiei academic dezvoltarea unui dialog constructiv cu factorii de decizie laocali, judeţeni şi euroregionali. Rezultatele obţinute ajută la identiifcarea acelor domenii de interes transfronatlier, identificarea oportunităţilor şi a instrumentelor europene aplicabile în spaţiul trabsfrontalier care  pot atrage fonduri structural la nivelul graniţelor cu scopul de a consolida guvernanţa politicilor UE. Astfel dialogul interinstituţional şi existenţa rezultatelor cercetărilor transfrontaliere pot reprezenta motorul unei creşteri economice durabile conform Strategiei Europa 2020.

Prin intermediul obiectivelor proiectului se urmăreşte promovarea inovaţiei în predare şi cercetare.  Domeniul propus Evaluarea Cooperării Transfrontaliere la graniţele UE îmbină cu succes doua  dimensiuni relevante în studierea studiilor europene şi anume, cooperarea transfrontalieră şi metoda evaluării cu etapele şi instrumentele specifice acesteia, rezultân o nouă direcţie de studiu şi cercetare. Astfel în noua directie propusă se vor studia o serie de domenii de interes transfrontalier: infrastructura, educaţia, economia, turismul, industria, economia etc, fiind locul de intersecţie a mai multor specialişti pe domeniile mai sus amintite, astfel încât din cadrul demersului lor metodologic obţinându-se rezultate constructive pentru comunităţile de o parte şi alta a graniţelor studiate. O altă direcţie prin studierea domeniului transfrontalier îl reprezintă dezvoltarea de reţele inter-instituţionale de cooperare pentru găsirea de soluţii transfrontaliere pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, dezvoltare durabilă şi reducerea discrepanţelor între regiuni.

Temele de curs propuse vin în întâmpinarea studiilor europene şi al studenţilor care beneficiază de o curriculă de actualitate şi inovativă cu studiul ţintă pentru domeniul transfrontalier.

Cursurile noi propuse au în spate o istorie cu rezultate foarte active în domeniul cercetării transfrontaliere, Univesritatea din Oradea prin intermdiul Institutului de Studii Euroregionale are o expertiză bogată cu impact internaţional în direcţia studierii frontiereleor, al cooperărilor transfrontaliere, studierea euroregiunilor, al politicilor şi instrumentelor europene. Cursurile propuse sunt orientate în direcţia îmbunătăţirii formării europene pe teme europene, penetrarea în profunyime al subiectului şi abordarea unei noi dimensiuni şi anume evaluarea cooperarii transfrontaliere la graniţele UE.

Instituţia lider de proiect, Universitatea din Oradea, promovează şi încurajează cadrele didactice şi cercetărtorii tineri în implicarea activităţilor dictice şi de cercetare în domeniul studiilor europene. Echipa de proiect este în acest sens cu experienţă în domeniul propus pentru partea didactică şi de cercetare.

Obiective specifice a modulului Jean Monnet

 • promovarea cercetării și inițierea în experiența didactică pentru tineri cercetători, profesori și practicieni în aspecte ce privesc UE;
 • promovează publicarea și diseminarea rezultatelor cercetării academice;
 • suscitarea interesului în UE şi constituirea bazelor pentru viitori poli ai cunoaşterii Europene, în particular în țări partenere;
 • promovează introducerea viziunii UE în subiecte ce nu sunt legate de studiul UE;
 • furnizarea unor cursuri personalizate ce abordează aspecte referitoare la UE, relevante în viața tinerilor absolvenți și profesioniști.